top of page
istockphoto-1192632558-612x612.jpg

ÖZEL NİTELİKLİ SENARYO DANIŞMANLIĞI

Fikri Haklar başlığı altında düzenlenen sinema eserleri için hazırlanan senaryo metinlerinin içeriği ve hukuki uygulamaları hakkında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Eser sahibi danışanlarımızın, eserinde yer verdiği ve kanuni karşılığı bulunan hallerin hem kurgusal hem de mevcut hukuk düzenimizin gerçeklerine uygun şekilde inşa edilmesine katkı sağlamaktayız.
Hukuki desteğimize ek olarak; eser sahipleri ile televizyon ve sinema sektöründe faaliyet gösteren yapım firmaları arasındaki hukuk ilişkilerin de düzenlenmesine yardımcı olmaktayız. Bu süreçte eser sahiplerinin maddi ve manevi yasal haklarının korunması, açıklanması ve uygulanması da başlıca hizmetlerimiz arasındadır.

ÖZEL NİTELİKLİ SENARYO DANIŞMANLIĞI: Hizmetler
bottom of page