top of page
istockphoto-1226776447-612x612.jpg

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gösterilen faaliyetler neticesinde ortaya çıkarılan eserler dolayısıyla uygulanan kurallar bütünüdür. Burada asıl amaç, eser sahiplerinin yaratıcı içgüdülerini korumaktır.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nun konusu, şahsın yaratıcı fikri (manevi, zihinsel) yönünden kaynaklanıp mevcudiyet kazandırılan ilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar veya sinema eserleri ile diğer fikir ve sanat mahsulleridir.

Bizler, eserleri ortaya koyan eser sahiplerinin mevcut kanunlar düzeyinde ulusal ve uluslararası alanda koruma sağlanması için çalışmalar yapmaktayız. 

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU: Hizmetler

telif hakları

marka araştırma ve tescili

patent tescili

faydalı model & endüstriyel tasarım tescil - araştırma - koruma

ticari şirket malvarlığında yer alan fikri mülkiyet hakları danışmanlığı

marka değerleme uzmanlığı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU: Hizmetler

eser sahipliği & eser sahibinin hakları

eser sahibinin haklarının sınırları

fikri haklar ve miras hükümleri

mali haklar ve hukuki işlemler

hukuk & ceza davaları

fikri haklara tecavüzün önlenmesi

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU: Hizmetler
bottom of page