top of page
istockphoto-1139755582-612x612.jpg

HASTANE VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI ÖZEL HUKUK DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin sağlık kuruluşları ve personelleri hakkında hukuki kapsamda uygulanması, hakların korunması ve sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
Başlıca danışmanlık alanlarımız; sağlık kuruluşu ile vatandaşlar arasındaki hukuki ilişkinin hem mevzuat hem de emsal yargı kararları doğrultusunda düzenlenmesi, olası ihtilafların çözümlenmesi amacıyla önleyici hukuk hizmetlerinin sağlanması ve sağlık personellerimizin hukuki haklarının korunmasıdır. 
Bu süreçte misyonumuz tıp biliminin, hukuken görünen şeklinin idari, hukuki ve cezai alanlarda uygulanması ve sağlık hizmetlerinin istikrarlı olarak  yürütülmesine katkı sağlamaktır.

HASTANE VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI ÖZEL HUKUK DANIŞMANLIĞI: Service
bottom of page