top of page
istockphoto-1179923359-612x612.jpg

İDARE VE İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKU

Bireylerin, idare ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı olan İdare Hukuku kuralları ve taraflar arasında meydana gelecek olan çeşitli uyuşmazlıklara karşı kanun yollarını düzenleyen İdari Yargılama Usul Hukuku hizmet vermekteyiz.
Bireyler ile idare arasında kurulan tüm idari iş ve işlemlere karşı hukuki müdahale ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

İDARE VE İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKU: Service

idari işlemin iptali davaları

tam yargı davaları

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri

kamu hizmeti yürütülmesine ilişkin idari sözleşmeler

kamu ihale hukuk uyuşmazlıkların çözümü

devlet ihale hukuku uyuşmazlıkların çözümü

İDARE VE İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKU: Hizmetler

devlet memurları kanunu & özlük hakları & disiplin işlemleri

Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet kanunu & özlük hakları & disiplin işlemleri

emniyet & genel kolluk özlük hakları & disiplin işlemleri

arşiv araştırması & güvenlik soruşturması işlemleri

terörle mücadele kanunu kapsamında vazife malullüğü & sivil maluliyet

ohal kanunu kapsamında mesleğe iade işlemleri

İDARE VE İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKU: Hizmetler
bottom of page