top of page
istockphoto-949875562-612x612.jpg

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri çerçevesinde veri sorumlusu ve veri işleyen kişilerin yükümlülüklerine dair açık düzenlemeler konusunda hukuki hizmet vermekteyiz.
Bu noktada danışanlarımızın VERBİS kayıtlarının yapılması, düzenlenmesi, güncellenmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi aşamalarını takip etmekteyiz. 
Veri sorumlusu olarak yükümlülük taşıyan danışan ve müvekkillerimiz haricinde, gerçek veya sanal ortamda gerçekleştirilen eylem ve işlemler nedeniyle kişisel verileri ihlal edilen vatandaşlarımızın haklarını koruyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU: Service

KVKK eğitim & danışmanlık

VERBİS sistemine geçiş

şirketin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi için gerekli bilişim ve hukuk işlemleri

KVKK uyum sürecine ait gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi

KVKK idari başvuruları

KVKK mevzuatı gereği tazminat ve ceza davaları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU: Hizmetler
bottom of page