top of page
istockphoto-1206219776-612x612.jpg

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Bireylerin ve ticari şirketlerin olağan ve olağanüstü işlemlerinin düzenlenmesi, kazanç sağlayıcı işlerinin güvence altına alınması, sözleşme konularının esaslı noktalarının belirlenmesinde fayda vardır.

Bilinmektedir ki; bireylerin hem kendi aralarında hem de idareye karşı yapılan hukuki işlemlerin geçerliliği ve sonrasında ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların yegane çözüm aracı sözleşmelerdir. 

Sözleşmeler hukuku, tarafların hukuki haklarını güvenceye alan, mali yükümlülüklerini yerine getirmeye elverişli vasıtalar sunarak; mücbir sebeplere, beklenmeyen hallere ve yeniden uyarlama durumlarına hazırlıklı şekilde koruma sağlamaktadır. Nihayetinde, uzman avukatlarımızın düzenlediği tipik ve atipik sözleşmeler ile danışan ve müvekkillerimizin haklarını  koruma altına almaya devam etmekteyiz.

SÖZLEŞMELER HUKUKU: Hizmetler

taşınır & taşınmaz satım sözleşmeleri

konut ve çatılı iş yeri kiralama sözleşmeleri

ticari şirket esas sözleşmeleri

ortaklık & pay dağıtım sözleşmeleri

ticari mal alım & satım sözleşmeleri

miras paylaşım sözleşmeleri

SÖZLEŞMELER HUKUKU: Hizmetler

gizlilik sözleşmeleri

inançlı işleme dayalı sözleşmeler

evlilik sözleşmeleri

sigortacılık sözleşmeleri

eser & istisna sözleşmeleri

ipotek sözleşmeleri

SÖZLEŞMELER HUKUKU: Hizmetler

Franchising sözleşmeleri

acentelik & tek satıcılık sözleşmeleri

tüketici sözleşmeleri

hizmet sözleşmeleri

bağışlama & ölünceye kadar bakım sözleşmeleri

garanti sözleşmeleri

SÖZLEŞMELER HUKUKU: Hizmetler
bottom of page