top of page
istockphoto-1060150840-612x612.jpg

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku, hekimlerin kanunen "vekil" sıfatıyla görevini gerekli dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde yürüttüğü; bu kapsamda sağlık hizmeti veren ile hizmet alan arasındaki hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulduğu alandır. Bu ihtilafların tarafları, sağlık hizmeti veren kurum & kuruluşların yanı sıra Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hizmeti sunan şirketlere karşı da hukuki yol izlenmektedir.

İlaç Hukuku ise hem ilaçların ürün güvenliği hem de bunların güvenli şekilde uygulanmasına dair hukuki sorunları çözüme kavuşturmaktadır.

Bizler, Sağlık Hukuku ve İlaç Hukuku alanlarında, tıbbi müdahalenin uygulanması sırasında ortaya çıkan kusurlar ve ilaçların güvenilir şekilde kullanılmasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesine karşı hukuki destek vermekteyiz.

SAĞLIK HUKUKU: Service

malpraktis & tıbbı kötü uygulama hataları

hekimin aydınlatma yükümlülüğünü ihlali

hekimin tazminat sorumluluğu

SGK - bedeli devlet tarafından ödenecek ilaçlar

eczane - sgk yasal uyuşmazlıklar

ilaç kullanımı sonucu doğan zararlar

SAĞLIK HUKUKU: Hizmetler
bottom of page