top of page
istockphoto-1136530201-612x612.jpg

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUKU

Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelerin uygulanması, şirketlerin esas sözleşmelerinde belirlenen sınırlar ve hedeflerin analizinin yapılması; iç dinamiğinin sağlanması ve süreklilik arz eden işlemlerin hukuki güvenceye alınması zaruridir. Bu noktada, adi ve ticaret şirketlerin, ortaklık yapısının oluşturulmasında, "affectio societatis" unsurunun gerçekleştirilmesine katkı sağlıyoruz.

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUKU: Service

İhtiyaçlarınız

ticari şirket kuruluşu & esas sözleşme düzenlenmesi

ticari şirket yapısı ve "süreklilik" danışmanlığı

ticari dava takibi

ticari dava arabuluculuk faaliyetleri

ticari şirket birleşme & bölünme

ticari şirketlerin devir işlemleri

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUKU: Hizmetler

İhtiyaçlarınız

ticari şirketlerin fesih işlemleri & tasfiyesi

ticari şirketlerin tür değişiklikleri

şirket ortaklığından çıkma & çıkarılma işlemleri

haksız rekabet ve cezai sorumluluklar

ticari şirketin denetlenmesi & finansal tabloların hazırlanması usulü

kıymetli evrak düzenleme & ziyaı & iptali işlemleri

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUKU: Hizmetler
bottom of page